Inschrijven

Over

Levend Leren

De PIT Groningen werkt met Levend Leren. Dat wil zeggen dat we dingen die onder de kinderen leven oppakken en als vertrekpunt van ontwikkeling gebruiken. Natuurlijk kunnen dit ook zaken zijn die in de actualiteit spelen. In de grote actualiteit van de wereld, Nederland of Groningen. Of in de kleine actualiteit zoals de wijk, school, het nestje jonge hondjes bij Rudi thuis. Zo maken we het onderwijs levend.

Dit betekent dat we gebruik maken van de kracht, talenten, kennis, vaardigheden van alle mensen in De PIT Groningen. We halen sterkte uit mensen zelf, door samen te reflecteren op wat er al is. We maken gebruik van de kracht van ieder individu, de kracht van de groep en de kracht van de omgeving.  Zo kom je met elkaar steeds stappen vooruit. Want zonder het te weten zitten we met elkaar op een pot met goud. 

Op De PIT Groningen focussen we ons vooral op alles wat goed gaat. Ontwikkeling van mensen zien we dan ook als een organisch proces dat continu beïnvloed wordt door mensen en de omgeving. Op deze school dus allesbehalve een alwetende volwassene die kinderen vult met kennis. De PIT Groningen staat voor authentiek leren waarbij we goede gewoonten ontwikkelen waardoor je om leert gaan met jouw wereld. 

Leren vindt vooral plaats vanuit verlangen om te leren. Wanneer je zelf iets wilt leren, zelfs iets wilt kunnen, gaat leren veel beter. Op De PIT Groningen wordt iedereen professioneel uitgedaagd, verleid om jezelf te ontplooien.

Samen leven

We willen een leeromgeving realiseren waarin we niet uitgaan van traditionele kennisoverdracht zoals in een leerstofjaarklassensysteem, maar we toe werken naar een onderwijsvorm die er op gericht is dat kinderen zelfstandig en verantwoordelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst. De PIT Groningen zien we als een kleine samenleving met kinderen en volwassenen die samen werken, samen leren en samen leven en samen vieren . Wanneer je De PIT Groningen verlaat heb je een rugzak vol met ervaringen, vaardigheden, inzicht en kennis om je eigen plek in de samenleving in te nemen en om te kunnen gaan met ‘de toekomst’.

Kindcentrum

De PIT Groningen wil een ononderbroken ontwikkeling veroorzaken door alle voorzieningen op elkaar af te stemmen: onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten. Alle volwassenen zijn directe collega’s, overleggen samen, bereiden samen activiteiten voor en reflecteren met elkaar om het morgen nog beter te doen dan vandaag. Zo hebben we een consistente leeromgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Fundamenten

De PIT Groningen laat zich vooral inspireren door ideeën uit Ontwikkelingsgericht Onderwijs, Gestaltleren (kernconcepten en breinleren), Freinet onderwijs, Jenaplan onderwijs en Reggio Emilia. De PIT Groningen laat het traditionele leerstofjaarklassen-systeem en het werken volgens methodes los. We gaan ervan uit dat kinderen ongelijk behandeld moeten worden. En natuurlijk is het onderwijs op De PIT Groningen kerndoel dekkend.

Kinderen ontwikkelen zich beter als datgene wat ze willen weten aansluit op hun eigen leefwereld en ervaringen: Levend Leren. Nieuwsgierigheid is de basis. Alles wat zich in het dagelijks leven afspeelt kan een onderwerp zijn.

Waarden van De PIT Groningen

  • Samenwerken

De PIT Groningen wil midden in de wereld staan. We werken nauw met elkaar samen, wisselen kennis en ervaringen uit, leren met en van elkaar en helpen elkaars sterke punten te benutten. Ouders maken uiteraard ook deel uit van de leergemeenschap. Samen met hen zijn we allemaal verantwoordelijk; ouders worden uitgenodigd hun inbreng te leveren en volop mee te denken. 

  • Verbinden

Verbinden is een manier om onszelf te vernieuwen en te verbeteren. Wij willen verbindingen leggen op meerdere terreinen: binnen en buiten de groep, binnen en buiten je familiegroep en binnen en buiten de school. De medewerkers van de school staan midden in de samenleving en staan open voor vragen en wensen van kinderen, ouders en partners. Verbinden is: mensen zien en werkelijk contact maken.  

  • Ambitieus 

De PIT Groningen heeft hoge verwachtingen van kinderen maar ook van iedereen die bij ons werkt. Volwassenen worden uitgedaagd zich voortdurend te ontwikkelen – met een focus op de kwaliteit van hun eigen werk en van De PIT Groningen. Zij willen vooroplopen, stellen zichzelf hoge doelen en nemen geen genoegen met de middenmoot. We hebben vakbekwame volwassenen die hun leven lang leren. 

  • Ondernemend

We zijn een school die waarde hecht aan creativiteit en het vermogen nieuwe wegen te bewandelen, kansen te ontdekken en problemen op te lossen. We willen initiatief tonen en lef hebben. Waar er mogelijkheden zijn voor vernieuwing of verbetering, nemen we het initiatief. Dit geldt zowel voor de volwassenen als voor de kinderen.

Waarom De PIT Groningen

“Kinderen moeten weer leren met hun hele lijf, in plaats van alleen met hun hoofd. En het is belangrijk dat ze daarbij naar buiten gaan. ”

Coen, vader

Coen, vader

“Ik vind het belangrijk dat er gekeken wordt naar mijn zoon als persoon en dat hij op zijn eigen manier en tempo mag leren. Als hij van school komt wens ik dat hij een zelfstandig mens is die weet wat hij wil en kan. ”

Ineke, moeder

Ineke, moeder

“Kinderen zijn de bouwstenen van de toekomst. Wat is er mooier dan onderwijs dat de mogelijkheid biedt om je kind zelf te laten ontdekken wat die bouwstenen zijn en in welke volgorde je ze in elkaar zet! ”

Karin, moeder

Karin, moeder

De PIT Groningen opende op 23 augustus 2021 haar deuren.

  • Modern onderwijs waar kinderen serieus worden genomen

  • Een goede balans tussen mogen en moeten

  • Een leerzame en fijne schooltijd

Wil je anderen vertellen over De PIT Groningen? Deel dan dit bericht.