Inschrijven

Over

Over De PIT

De PIT Groningen doet het anders. Op onze school zijn er geen klaslokalen en mag je meedenken over wát en hóe jij het beste leert. Of je alleen wilt leren, of samen. Met jongere kinderen of met oudere, of je binnen wilt werken, of juist buiten.

Hieronder lees je hoe het op De PIT Groningen gaat.

De PIT Groningen werkt met HUIZEN

De PIT Groningen is een plek voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar. We zullen ons in de startfase richten op de basisschoolleeftijd ( 0-13 jaar) met opvang en onderwijs onder een dak. Daarbij werken we in huizen. De PIT Groningen kent een indeling in een:

VOOR huis voor de 0 tot 4-jarigen

ONDER huis (4-7 jarigen), 

MIDDEN huis (7-10 jarigen)  

BOVEN huis (10-13 jarigen). 

Later zal het VO-gedeelte (12-18 jaar) te vinden zijn in het TOP huis. 

Ieder huis is onderverdeeld in meerdere huiskamergroepen. Deze huiskamers zijn zo samengesteld dat je je er thuis kunt voelen. Hier start en eindigt de dag in je eigen vaste familiegroep.

Kinderen werken vervolgens op een plek naar keuze. Dat kan in een specifieke kamer zijn, maar ook op het leerplein, een gemeenschappelijke ruimte, een soort leerhub die werkt als een knooppunt waar mensen samenkomen, samenwerken en profiteren van elkaars talenten.

Meesters en juffen, mentoren, begeleiders en experts

Op De PIT Groningen zijn ook volwassenen actief. Dat zijn bijvoorbeeld onderwijsbevoegden: meesters en juffen. Iedere familiegroep heeft niet alleen een eigen plek, maar ook een eigen mentor, een eigen meester of juf die het eerste aanspreekpunt is van de familiegroep. Naast onderwijsbevoegden zijn er ook andere volwassenen actief. Dat kan bijvoorbeeld een extern specialist zijn die een project ondersteunt.  Denk daarbij aan wetenschappers, kunstenaars, ervaringsdeskundigen, enz.  

Familiegroep

We starten iedere dag gezamenlijk in de familiegroep, onder leiding van de mentor van de familiegroep. We doen dat steeds in een kring. We delen daar lief en leed maar maken daar ook plannen. Samen in de familiegroep worden gezamenlijke activiteiten ontplooid. En er wordt vergaderd over de gang van zaken in de school: de groepsvergadering. Van iedere familiegroep wordt het standpunt, mening of verzoek overgebracht door de groeps-vertegenwoordiger in de schoolraad.

Na de start in de kring gaat iedereen aan de slag vanuit zijn eigen leer-en ontwikkelplan. In samenspraak met de mentor heeft ieder kind een plan gemaakt waaraan hij de komende tijd gaat werken. Hierbij worden vragen gesteld als: wat wil ik gaan leren? Hoe ga ik dat bereiken?

Aanbod

Kinderen volgen leerroutes en hebben de keuze uit:

  • Basiswerk

Natuurlijk is rekenen en taal belangrijk. Als je niet goed kunt lezen of rekenen, kun je niet goed meedoen in de maatschappij. Op De PIT Groningen besteden we ruim aandacht aan deze cognitieve basisvaardigheden. Dit doen we op persoonsgerichte, gepersonaliseerde manier. Kinderen oefenen op hun eigen manier met dat wat ze nog niet kunnen. Zo halen we alles uit ieder kind: het kind staat in dit proces centraal. Daarbij focussen we, net als in alle andere processen, op de motivatie. Wanneer je iets leuk vindt ga je er immers vanzelf meer van doen.

Ook maken we steeds een koppeling met de werkelijkheid: betekenisvol werken. Wanneer je iets nodig hebt ga je er vanzelf voor oefenen. Weten waarom je iets leert is daarom op De PIT Groningen erg belangrijk. We werken vanuit het leven: Levend Leren.

  • Projectwerk

Naast het basiswerk is er projectwerk: thema’s waar kinderen zelf voor kunnen kiezen. Dit projectwerk doen ze samen met anderen. Zo’n project duurt een aantal weken. Ieder project wordt begeleid door een volwassene: een meester of juf en/of een expert van buiten. Voorbeelden van projecten zijn koken, ontwerpen, dans, politiek, zorg. Zo wordt in dit thematisch werken de verbinding gelegd met basiswerk. De volwassene die het project begeleid probeert steeds weer de verbinding te maken met andere thema’s en met het basiswerk.

  • Keuzewerk

Dan is er nog de mogelijkheid om zelf iets te onderzoeken: individuele studies. Dit keuzewerk doe je alleen of in een klein groepje. Het kind kiest zelf een onderwerp waar het graag iets (meer) van wil weten. Dit zijn meestal kort lopende onderwerpen waaraan het kind werkt. Hiervoor wordt ook weer samen met de mentor een planning gemaakt.

Stilte

Midden op de dag is er stilte in de school. Dat is om 12:00 uur. Het is dan een kwartier stil. Een moment van rust en bezinning. Geen overleg, geen muziek, geen internet… er wordt niet gesproken. Je kunt lezen, slapen, schrijven, mediteren, maakt niet uit. Een 15 minuten om te overdenken wat er vanochtend gebeurd is en te overdenken wat ik vanmiddag nog ga doen.

 

Naar buiten en bewegen

Bewegen vinden we op De PIT Groningen erg belangrijk. Kinderen zijn veel buiten en leren ook buiten: kinderen ontdekken, onderzoeken en leren in en van de natuur. Weer of geen weer: we gaan er op uit. Kinderen kunnen buiten veel experimenteren en onderzoeken: het proefondervindelijk leren.

Schooltijden

Je kunt van 06:30-18:30 uur op De PIT Groningen terecht. Opvang en onderwijs zijn met elkaar verweven. Het onderwijs loopt dagelijks van 08:30 tot 14:00 uur. Van 06:30 tot 08:30 uur en van 14:00 tot 18:30 uur is er opvang. Maar tijdens deze opvang-tijd vindt er ook onderwijs plaats. In deze periode kan ook nog een instructie of een leergesprek verzorgd worden. Zo is onderwijs en opvang met elkaar versmolten.

Beeldcoaching

Er wordt vaak gefilmd op De PIT Groningen zodat we goed kunnen analyseren hoe iets is verlopen. We maken gebruik van Beeldcoaching. We bouwen zo samen aan kennis, vaardigheden en houding. We kijken samen naar ons eigen handelen en naar hoe kinderen daar op reageren. Dat maakt ons bewust van ons eigen doen en laten en het effect daarvan op het ontplooiingsproces van een ieder.

Ouders

Kinderen, ouders en medewerkers geven samen betekenis aan De PIT Groningen. Wij vinden het belangrijk dat eenieder wordt uitgenodigd om een waarde toe te voegen aan de gemeenschap als geheel. Voor de kinderen willen wij een rijke leeromgeving creëren. Dit kunnen wij echter niet alleen en zullen daarom ook vragen om kennis, talenten en vaardigheden van de opvoeder (s) in te zetten om dit te kunnen optimaliseren. Gezamenlijk weten en kunnen we meer dan alleen. Hoe gaaf zou het zijn als opvoeders workshops geven vanuit hun eigen hobby/expertise.

Praktische info

Het schooljaarplan is manier om sturing te geven aan het onderwijs op De PIT Groningen. Daarin komen onze visie, onderwijsaanpak en ambities samen. De PIT Groningen stelt ten minste één keer per jaar een schooljaarplan op. Het schooljaarplan en schoolgids kunt u hieronder vinden.

schooljaarplan 2022-2023 De PIT

Schoolgids 2022-2023 De PIT

Waarom De PIT Groningen

“Kinderen moeten weer leren met hun hele lijf, in plaats van alleen met hun hoofd. En het is belangrijk dat ze daarbij naar buiten gaan. ”

Coen, vader

Coen, vader

“Ik vind het belangrijk dat er gekeken wordt naar mijn zoon als persoon en dat hij op zijn eigen manier en tempo mag leren. Als hij van school komt wens ik dat hij een zelfstandig mens is die weet wat hij wil en kan. ”

Ineke, moeder

Ineke, moeder

“Kinderen zijn de bouwstenen van de toekomst. Wat is er mooier dan onderwijs dat de mogelijkheid biedt om je kind zelf te laten ontdekken wat die bouwstenen zijn en in welke volgorde je ze in elkaar zet! ”

Karin, moeder

Karin, moeder

De PIT Groningen opende op 23 augustus 2021 haar deuren.

  • Modern onderwijs waar kinderen serieus worden genomen

  • Een goede balans tussen mogen en moeten

  • Een leerzame en fijne schooltijd

Wil je anderen vertellen over De PIT Groningen? Deel dan dit bericht.